Jaké jsou povinnosti majitele psa v ČR

V České republice mají majitelé psů určité povinnosti, které jsou stanoveny zákonem a dalšími místními předpisy.

Mezi hlavní povinnosti majitele psa v České republice patří:

  1. Registrace psa: Při registraci psa je obvyklé, že veterinář, který provádí čipování, zaregistruje čipování psa v Centrální evidenci zvířat (CEZ) a poskytne majiteli potřebné informace pro dokončení registrace v CEZ.

  2. Očkování: Majitelé psů jsou povinni zajistit, aby jejich pes byl pravidelně očkován proti určitým nemocem, především proti vzteklině. Očkování proti vzteklině je povinné a pes musí mít platné očkování k získání psí známky.

  3. Chování psa: Majitelé psů jsou odpovědní za chování svého psa ve veřejných prostranstvích. Jejich pes musí být pod kontrolou na vodítku a majitelé jsou povinni zajišťovat, aby jejich pes neohrožoval bezpečnost nebo pohodlí ostatních lidí.

  4. Sbírání psích exkrementů: Majitelé psů jsou povinni sbírat exkrementy svého psa ve veřejných prostranstvích a odstraňovat je z veřejných míst. Existují pokuty pro majitele, kteří nedodržují tuto povinnost.

  5. Míra hluku: Majitelé psů jsou odpovědní za zajištění toho, aby jejich pes nevytvářel nadměrný hluk, který by rušil okolí. To platí zejména v domácnostech a na veřejných místech.

Je důležité si uvědomit, že povinnosti majitele psa se mohou lišit v závislosti na místě bydliště v České republice a mohou být upraveny místními předpisy. Proto je vždy dobré se seznámit s konkrétními požadavky platnými ve vaší lokalitě. Dodržování těchto povinností je důležité pro bezpečnost a pohodu vašeho psa i ostatních lidí v okolí.

Pro snadné nalezení psa doporučujeme také pořídit psí známku pro snadnou identifikaci při zatoulání oproti čipu stačí, aby nálezce kouknul na známku a vytočil číslo majitele a domluvil se na předání psa. U čipu musí nálezce dohledat veterináře, kde bude čip naskenován a poté bude majitel kontaktován.

Kolik stojí známka pro psa?

Cena psí známky se liší podle materiálu a ostatních nákladů na výrobu (nájem, zaměstnanci apod..). V ČR jsou známky od 99Kč do 600kč i s gravírováním cenu určuje prodejce.

 

Náš e-shop doporučuje:

Kulatá psí známka s gravírovaním